سازمان نظام مهندسی

اهم مصوبات هیات مدیره (۸/خرداد/۱۴۰۱)

کمتر از 30 ثانیه1.1K

 

۱-بمنظور کنترل مضاعف و آمایش و جمع آوری اطلاعات ساختمانهای در حال احداث، مقرر شد تعداد بازرسین کنترل نظارت افزایش یابد و به مدت حداکثر یک ماه ساختمانهای مذکور را بازرسی نموده و گزارشات لازم تهیه گردد. تا به مقامات و مراجع ذیصلاح ارائه گردند.

۲-هیات مدیره به هیات رئیسه اختیار می دهد علاوه بر مشاور حقوقی سازمان با یک وکیل عالی رتبه دیگر نیز جهت تهیه لوایح مورد نیاز پرونده حادثه متروپل آبادان برای دفاع از اعضای سازمان و مسئولیت های مرتبط، قرارداد منعقد نماید.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=33406

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.