سازمان نظام مهندسی

اهم مصوبات ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

کمتر از یک دقیقه1.2K

 

-با عنایت به صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ کمیسیون معاملات در خصوص خرید میلگرد جهت پروژه احداث فونداسیون های سوله های ساختمان نظام مهندسی ساختمان واقع در کوی پیروزی و پیرو نامه کمیته ساختمان به شماره ۳۵۳۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰، با توجه به ماده ۲۷ بند ۵ و ماده ۴۷ بند ۲ نظام نامه مالی و معاملاتی  و همچنین گزارش توجیهی مبنی بر خرید مستقیم از شرکت تولید کننده میلگرد، اعضا کمیسیون معاملات به اتفاق آراء در خصوص خرید مذکور از شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران بصورت ترک تشریفات موافقت نموده، و مراتب جهت طرح در جلسه هیات مدیره تقدیم گردیده است، هیات مدیره نیز با توجه به جمیع جهات و صرف و صلاح سازمان و نیاز مبرم پروژه به اقلام مذکور با مصوبه کمیسیون معاملات مبنی بر خرید بصورت ترک تشریفات از شرکت تولید کننده (شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران) موافقت می نماید.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=31974

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.