سازمان نظام مهندسی

اهم مصوبات ۱۹ دی ماه ۱۴۰۰

کمتر از 30 ثانیه1.3K

 

۱-گزارش انجمن سازندگان و امور مجریان به هیات مدیره ارائه گردید و پیشنهادات و درخواست های آنها مورد بررسی قرار گرفت .

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=31965

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.