سازمان نظام مهندسی

اهم مصوبات ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰

01:181.5K

 

-تصمیم گیری در خصوص گزینه های هیات مدیره براساس نتایج نظرسنجی داوطلبین مدیران شهرستانها و هیات اجرایی دفتر نمایندگی دزفول در اولویت قرار گرفت.

۱-۱-شهرستان آبادان – آقای مهندس محمدرضا صالحی وانانی

۲-۱-شهرستان امیدیه – آقای مهندس عابد صیادی اصل

۳-۱-شهرستان اندیمشک – آقای مهندس روزبه رادمهر

۴-۱-شهرستان ایذه – آقای مهندس سروش احمدی

۵-۱-شهرستان بندرامام (ره) – آقای مهندس کمال اندبیلی

۶-۱-شهرستان بهبهان – آقای مهندس عبدالرضا شرعی

۷-۱-شهرستان خرمشهر – آقای مهندس محمدرضا جمعه زاده

۸-۱-شهرستان دزفول در رشته تاسیسات آقای مهندس محمدرضا بهاری پور

۹-۱-شهرستان دزفول در رشته عمران آقای مهندس محمد مسیح فر

۱۰-۱-شهرستان دزفول در رشته معماری آقای مهندس محمد دیده بان

۱۱-۱-شهرستان دشت آزادگان – آقای مهندس یاسر رواجی اصل

۱۲-۱-شهرستان رامهرمز – آقای مهندس مرتضی انصاری فرد

۱۳-۱-شهرستان شوش – آقای مهندس عبدالرضا حیوری

۱۴-۱-شهرستان شوشتر – آقای مهندس محمود منصور نژاد

۱۵-۱-شهرستان لالی – آقای مهندس مسعود محمدحسینی

۱۶-۱-شهرستان ماهشهر – آقای مهندس عباس امیری

۱۷-۱-شهرستان مسجدسلیمان – آقای مهندس امین پورجهانگیری

-ارائه گزارش کارگروه تعارض منافع به جلسه بعد موکول گردید.

-در خصوص استفاده از توان تخصصی انجمن های مرتبط با خدمات سازمان به ویژه انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان استان خوزستان به اتفاق آراء مورد توافق قرار گرفت، انعقاد تفاهم نامه با انجمن مذکور مورد تائید قرار گرفت و مقرر شد توسط اعضای هیات مدیره مطالعه و نظرات اصلاحی جهت اعمال در مفاد آن اعلام نمایند.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=31966

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.