سازمان نظام مهندسی

اهم مصوبات هیات مدیره ۷/فروردین/۱۴۰۱

02:001.2K

 

*با توجه به نامه ابلاغی شماره ۴۳۶۴۹/ ش م مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ شورای مرکزی در خصوص اعلام جدول هزینه ساخت و ساز هر مترمربع بنای ساختمان برای سال ۱۴۰۱، پس از بحث و بررسی در هیات مدیره موارد بشرح ذیل مورد تائید و جهت طرح در هیات چهار نفره استان پیشنهاد گردید.

۱-تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۱ برای گروه ساختمانی الف (یک و دو طبقه از روی شالوده) با افزایش ۵% نسبت به نت بر مبنای هزینه ساخت و ساز هر مترمربع اعلام شده توسط شورای مرکزی مورد تائید و پیشنهاد می گردد.

۲-تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۱ برای گروه ساختمانی ب و ج با افزایش ۱۰% نسبت به نت بر مبنای هزینه ساخت و ساز هر مترمربع اعلام شده توسط شورای مرکزی مورد تائید و پیشنهاد می گردد.

۳-تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۱ برای گروه ساختمان ((د)) از ۱۱ سقف به بالا بصورت نت بر مبنای هزینه ساخت و ساز هر مترمربع اعلام شده توسط شورای مرکزی مورد تائید و پیشنهاد می گردد.

۴-تعرفه سایر خدمات مهندسی از جمله نقشه برداری، شهرسازی و ……. برای هر پروژه به تناسب هزینه ساخت و ساز برای هر مترمربع اعلام شده توسط شورای مرکزی مورد تائید و پیشنهاد می گردد .

۵-نظر به اینکه هزینه ساخت و ساز در شهرهای استان متفاوت می باشد، پیشنهاد می گردد برای شهرها و مناطق کم برخوردار و بر اساس جدول درجه بندی شهرهای استان با تصویب هیات مدیره نسبت به اعمال تخفیف در درصد مجموع حق الزحمه مربوط به مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ساختمان، حداکثر میزان تعیین شده در بند ۱۷-۶ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تا ۲۵% هزینه ساخت و ساز اقدام گردد و تعرفه ساختمانهای ۱ و ۲ طبقه در شهرهای مذکور تا ۲۵% کاهش یابد.

۶-مقرر گردید افزایش تعرفه مصوب پس از تائید در هیات چهار نفره استان از اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ اجرایی و کلیه کارهایی که از این تاریخ وارد سازمان می شوند با تعرفه جدید محاسبه و اعمال گردند.

 

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=32954

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.