بازگشایی پاکات مناقصه اجرای اسکلت بتنی ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان (کوی پیروزی) انجام شد

کمتر از 30 ثانیه776

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان ، جلسه بازگشایی پاکات مناقصه اجرای اسکلت بتنی ساختمان کوی پیروزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در مورخه 1399/04/21 و با حضور ریاست سازمان و سایر اعضای کمیسیون معاملات سازمان انجام و برنده این بخش از اجرای پروژه نیز اعلام و معرفی گردید.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=28027

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.