سازمان نظام مهندسی

برنامه زمان بندی اداره کل جهت تشکیل پرونده، بررسی و یا پیگیری پرونده های اشخاص حقوقی

01:005921

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان، مدیر کل راه و شهرسازی استان خوزستان در مکاتبه با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان، برنامه زمان بندی این اداره کل را برای تشکیل پرونده، بررسی و یا پیگیری پرونده های اشخاص حقوقی اعلام کرد.

در متن مکاتبه آمده است:

به منظور کاهش حضور و تجمع مراجعین با توجه به شیوع بیماری کرونا و نیز در راستای بهبود عملکرد و جلوگیری از تداخل کاری و ایجاد نظم در بررسی پرونده ها، برنامه زمان بندی این اداره کل برای تشکیل پرونده، بررسی و یا پیگیری پرونده های اشخاص حقوقی به شرح ذیل برای آگاهی و اطلاع رسانی به طرق مقتضی از جمله وب سایت رسمی آن سازمان ارسال می گردد.

  • پرونده های شرکت های حقوق ماده 14 و تبصره 4 ماده 11: روزهای یکشنبه و چهارشنبه
  • پرونده های شرکت های خدمات فنی و آزمایشگاهی: روزهای شنبه و سه شنبه
  • پرونده های شرکت های سازندگان مسکن و ساختمان: روزهای دوشنبه

تصویر مکاتبه فوق در ادامه می آید:

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=28062

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.