برگزاری آزمون آنلاین مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

کمتر از 30 ثانیه155

 

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان دوره آموزشی مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان که از تاریخ دوره آموزشی پیش ازسه سال سپری نشده اند می رساند ، که آزمون دوره آموزشی مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان در تاریخ 1399/09/06 بصورت آنلاین برگزار خواهد شد . لذا واجدین شرایط می توانند جهت ثبت نام به سایت WWW.CET.IRمراجعه نمایند.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=28926

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.