سازمان نظام مهندسی

برگزاری اولین جلسه ساماندهی آزمایش های بتن

01:55150

 

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، جلسه ساماندهی آزمایش های بتن با مجریان ذیصلاح با حضور دکتر حسنی پور، نایب رئیس سازمان، برگزار شد.

در این جلسه مسائل و مشکلات در خصوص آزمایش های ژئوتکنیک و خاک مطرح و مقرر گردید موارد ذیل انجام شود:

  • جهت نمونه گیری بتن فرم های نمونه گیری تهیه گردد، در این فرم ها، مشخصاتی مانند اسلامپ بتن، درجه حرارت بتن، درجه حرارت محیط و سایر مشخصات نمونه مانند وزن تر نمونه ذکر گردد. این اطلاعات باید به تایید آزمایشگاه، مجری ذیصلاح، مهندس ناظر و یا نماینده قانونی آن ها برسد و در نهایت این فرم به نتایج آزمایشگاه که بعد مشخص می گردد پیوست گردد. همچنین در قسمت دوم فرم، اطلاعات مربوط به شکستن نمونه ذکر می گردد این مرحله نیز باید با حضور مهندس ناظر یا مجری ذیصلاح یا نمایندگان آن ها انجام گردد.
  • نمونه گیری باید با استفاده از قالب های استوانه ای به همراه وسایل استاندارد مطابق مبحث جدید 9 مقررات ملی ساختمان انجام گردد.
  • لزوم رعایت ضوابط زیر هنگام نمونه گیری لازم است:

1- رعایت نمونه گیری صحیح

2- استفاده از دماسنج

3-استفاده از لوازم استاندارد و قالب استوانه ای

  • اطلاع رسانی نتایج مقاومت بتن به مهندس ناظر، مجری، نظام مهندسی ساختمان و مالک توسط آزمایشگاه، از طریق پیامک حداکثر 48 ساعت پس از شکستن نمونه ها، همچنین نمونه هایی که نتیجه موردنظر را نداشته و مورد تایید نیستند نیز باید تا حداکثر 48 ساعت پس از شکستن نمونه توسط آزمایشگاه به سازمان نظام مهندسی ساختمان، اطلاع رسانی گردد.
  • در صورتی که ظرف 48 ساعت اطلاع رسانی از سوی آزمایشگاه انجام نشود مسئولیت های بعدی ناشی از مناسب نبودن بتن به عهده آزمایشگاه خواهد بود
  • فرم نمونه گیری باید به تایید مجری ذیصلاح یا ناظر برسد، در غیر اینصورت نتایج مورد تایید نمی باشد.
لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=29766

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.