تاکید مدیر کل راه و شهرسازی استان بر عدم پذیرش نقشه های طراحی شده توسط دفاتر فاقد صلاحیت

کمتر از یک دقیقه1.1K

مدیر کل راه و شهرسازی استان خوزستان طی مکاتبه ای با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان بر اجرایی شدن ماده 4 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و نیز ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون مذکور، مبنی بر اینکه “کلیه طراحی ها باید توسط اشخاص حقوقی و یا دفاتر طراحی ساختمانی صلاحیت دار دارای پروانه اشتغال بعنوان طراح تهیه گردد” تا زمان تدوین و ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره 2 ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، تاکید کرد.
همچنین در این مکاتبه سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان ملزم به انجام اقدامات لازم در خصوص تشکیل پرونده ، چاپ مجوز دفاتر مهندسی طراحی و عدم پذیرش نقشه های طراحی شده توسط دفاتر طراحی فاقد صلاحیت شده است.
تصویر مکاتبه در ادامه می آید:

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=27851

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.