تقویم آموزشی سه ماهه چهارم ۱۴۰۲

کمتر از یک دقیقه722

تقویم آموزشی دوره های ارتقاء، تمدید و صلاحیت جدید سه ماه چهارم ۱۴۰۲ بر روی پورتال آموزش قرار گرفت. جهت ثبت نام به پورتال آموزش به لینک پورتال آموزش مراجعه نمایید.

سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان: امانیه، ضلع جنوبی استادیوم تختی، نبش خیابان غله، جنب میدان قلم، مرکز شماره یک

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان: چهارباغ گلستان، بین خیابان کاشان و همدان، مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

دوره ها بصورت حضوری برگزار می گردد.

 

آموزش و پژوهش مقررات ملی ساختمان

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=37196

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.