دوره آموزشی” سرپرستی کارگاههای ساختمانی در ساخت و ساز شهری”

کمتر از یک دقیقه209

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی به نقل از مدیریت آموزش نظام مهندسی کشور دوره آموزشی با عنوان” سرپرستی کارگاههای ساختمانی در ساخت و ساز شهری ” ساعت ۱۶ الی۲۰ مورخ چهارشنبه ،۲ اسفندماه ۱۴۰۲  به صورت مجازی برگزار می گردد.

سرفصل دوره:

شرح وظایف سرپرست کارگاههای ساختمانی

قوانین حاکم بر مهندسین مجری و سرپرستان کارگاههای ساختمانی

گزارشات کارگاهی

تجهیز کارگاه

انبار کارگاه

زونکن کارگاهی

قراردادهای پیمانکاران جزء

ایمنی، بهداشت و محیط زیست

کنترلهای فنی و اجرایی

دفترچه اطلاعات ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

 لینک ثبت نام: https://lmsiriceo.ir

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=38670

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.