سازمان نظام مهندسی

سمینار آموزشی روش های اسقاط مسئولیت های مهندسان ناظر و اصول گزارش نویسی با نگاهی به فاجعه متروپل (اهواز)

کمتر از 30 ثانیه778

واحد آموزش نظام مهندسی ساختمان خوزستان در نظر دارد سمینار آموزشی روش های اسقاط مسئولیت های مهندسان ناظر و اصول گزارش نویسی با نگاهی به فاجعه متروپل را ساعت ۱۰ الی ۱۴ روز پنج شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ به صورت حضوری در اهواز برگزار نماید.

عنوان سمینار: روش های اسقاط مسئولیت های مهندسان ناظر و اصول گزارش نویسی با نگاهی به فاجعه متروپل

مدرسین: دکتر واهبی و مهندس طباطبایی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۲

مدت زمان: ۴ ساعت

 

لینک ثبت نام: کلیک کنید

 

آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمان

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=35045

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.