سمینار آموزشی چالش های حقوقی مهندسان ناظردر کارگاه های ساختمانی و اصول گزارش نویسی (آبادان)

کمتر از 30 ثانیه981

واحد آموزش نظام مهندسی ساختمان خوزستان در نظر دارد سمینار آموزشی چالش های حقوقی مهندسان ناظردر کارگاه های ساختمانی و اصول گزارش نویسی را ساعت ۱۰ الی ۱۳ روز پنج شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ به صورت حضوری در شهرستان آبادان برگزار نماید.

عنوان سمینار: چالش های حقوقی مهندسان ناظردر کارگاه های ساختمانی و اصول گزارش نویسی

مدرس: دکتر دسومی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۰۴

مدت زمان: ۲ ساعت

ساعت: ۱۱ الی ۱۳

لینک ثبت نام: http://amz.khzceo.ir/eng/

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=35043

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.