سازمان نظام مهندسی

سومین شماره خبرنامه نظام مهندسی «اخبار مهندس» منتشر شد

کمتر از یک دقیقه111

سومین شماره خبرنامه سازمان نظام مهندسی ساختمان«اخبار مهندس» در ۲۴ صفحه منتشر شد.

در سومین شماره خبرنامه، تمام اخبار و مطالب مهم و ویژه نظام مهندسی در ۳۱ استان مورد توجه قرار گرفته و گفتگوها و یادداشت های اختصاصی از مهندس خرم، دکتر جمالی نژاد، مهندس مومنی مقدم، دکتر نصر، مهندس حاجعلی فرد، مهندس تقی زاده، مهندس آدم نژاد، مهندس مانی فر، مهندس جنتی پور، دکتر کوهی کمالی، دکتر حقیقی، دکتر کیافر، دکتر موسوی و دکتر جواهری تفتی منتشر شده است.

نسخه الکترونیک اخبار مهندس را اینجا دانلود کنید

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=29580

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.