سازمان نظام مهندسی

ضوابط عام استقرار ساختمان های بلند در شهرسازی ایران

کمتر از 30 ثانیه92

مدیر کل راه و شهرسازی استان خوزستان در مکاتبه ای با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان با اشاره به مکاتبه معاونت شهرسازی معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی به ارزیابی و آسیب شناسی ضوابط عام استقرار ساختمان های بلند در شهرسازی ایران اشاره کرد.

مکاتبه فوق در ادامه می آید:

ضوابط عام استقرار ساختمان های بلند در شهرسازی ایران

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=29259

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.