سازمان نظام مهندسی

فراخوان برگزاری دوره های جبران کسری نمرات آزمون مرداد ۱۴۰۰

01:02.2K

بر اساس بخشنامه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی در خصوص شرکت کنندگان آزمون مرداد ۱۴۰۰ که با دریافت نمره ۴۸و ۴۹ الزام به گذراندن دوره های آموزشی شده اند، به اطلاع می رساند که جهت شرکت در دوره آموزشی منجر به دریافت  قبولی پایه ۳ حرفه ای نظام مهندسی به لینک آموزش مراجعه و با انتخاب دوره های آموزشی منجر به ارتقاء پایه ۳ مطابق با رشته و صلاحیت آموزشی عمل نمایید.

دریافت کنندگان نمره ۴۸  در دو دوره آموزشی و نمره ۴۹  در یک دوره آموزشی شرکت نمایید.

مثال۱: رشته عمران صلاحیت نظارت نمره ۴۸ با انتخاب دو رشته در دوره های ارتقاء سه به ۲ نظارت

مثال۲: رشته عمران صلاحیت محاسبه نمره ۴۸ با انتخاب  دو رشته در دوره های ارتقاء سه به ۲ محاسبات.

توجه: دوره های HSE برای جبران کسری نمره قابل قبول نیست.

-صلاحیت اجراء پس از سپری نمودن دوره آموزشی کسری نمره ملزم به گذراندن دوره های آموزشی  ورود به حرفه صلاحیت اجراء (۷۶) ساعت و دوره HSE می باشد.

– تاریخ شروع فرایند ثبت نام۲۴/اسفند/۱۴۰۰ می باشد.

 

                                                                                                                           واحد آموزش و ترویج  مقررات ملی ساختمان

 

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=32146

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.