نظام مهندسی خوزستان

لزوم بکارگیری ضوابط و مقررات مربوط به عایق ها

کمتر از یک دقیقه155

مدیر کل راه وشهرسازی استان خوزستان در مکاتبه ای با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان با اشاره به مکاتبه معاون مسکن و ساختمان وزارت متبوع بر بکارگیری ضوابط و مقررات مربوط به عایق ها در کل ساختمان های کشور تاکید کرد.

در این مکاتبه آمده است:

به پیوست نامه شماره 115344400 صاد مورخ 1399/09/02 معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت متبوع در خصوص الزام بکارگیری ضوابط و مقررات مربوط به عایق ها در کل ساختمان های کشور با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی و عایق بندی صوتی ساختمان ها با تاکید بر رعایت مبحث 18 مقررات ملی ساختمان “عایق بندی و تنظیم صدا” و مبحث 19 مقررات ملی ساختمان “صرفه جویی در مصرف انرژی” در طراحی، اجرا و نظارت بر پروژه های ساختمانی، برای اقدام لازم ارسال می گردد.

تصویر مکاتبات فوق در ادامه می آید:

تصویر مکاتبات

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=29150

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.