سازمان نظام مهندسی

مصوبات جلسه مورخ (۱۳/آذر ماه/۱۴۰۱)

کمتر از 30 ثانیه977

* در خصوص پیشنهاد کمیسیون معاملات با شماره ۳۲۲۴۲ مورخ ۱۳/۰۹/۱۴۰۱ در خصوص به جهت تسریع در کار ، هیات مدیره با موضوع نصب اسکلت فلزی ساختمان کوی پیروزی بصورت ترک تشریفات به پیمانکار ساخت (شرکت آریا فولاد) و با رعایت صرفه و صلاح سازمان به اتفاق آراء موافقت نمود تا کمیسیون وفق نظامنامه معاملاتی سازمان نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=34718

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.