اطلاعیه

مصوبات جلسه هیات مدیره (10/آذرماه/98)

کمتر از 30 ثانیه694

 

– قدردانی رئیس سازمان از اعضا سازمان جهت شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 08/آذرماه/98

– گزارش رئیس سازمان از سیستم کنترل ثبت ورود و خروج در مجمع و نمایش آمار دقیق حاضرین در جلسه به هنگام رای گیری

– گزارش کمیته ساختمان از اجرای گمانه توسط آزمایشگاه و نقشه های نهایی سازه پروژه کوی پیروزی

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=26088

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.