نظام مهندسی

مصوبات جلسه هیات مدیره (۲۵/خردادماه/۹۹)

کمتر از یک دقیقه1.1K

* گزارش رئیس سازمان از مکاتبه با دستگاه های ذیربط در موضوع منافع متعارض طبق مفاد بخشنامه شماره ۳۰۲۷/۱۰۰/۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ به منظور معرفی افراد مشمول دستورالعمل و شاغل در آن دستگاه ها.

* تهیه میلگرد موردنیاز پروژه احداث اسکلت بتنی ساختمان کوی پیروزی از گروه ملی صنعتی فولاد ایران

* پس از بحث و بررسی پیرامون نقطه نظرات دریافتی از کارشناسان و اعضا در خصوص شیوه نامه نظارت، مقرر گردید تغییرات لازم توسط واحد انفورماتیک و خدمات مهندسی اعمال گردد.

* پس از گزارش واحد آموزش از برگزاری ۳ دوره ارتقا پایه آنلاین توسط مراکز آموزشی و برنامه ریزی سایر دوره ها در ماه های آتی، هیات مدیره زمانبندی فرآیند اداری ارسال و دریافت الکترونیکی مدارک و گواهی ها با اداره کل راه و شهرسازی را تعیین نمود.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=28271

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.