اطلاعیه

مصوبات هیات مدیره (22/دیماه/98)

کمتر از یک دقیقه712

– هیات مدیره در ابتدای جلسه شهادت سردار رشید مقاومت سپهبد شهید قاسم سلیمانی و درگذشت هموطنان در سانحه هواپیما و مراسم تشییع در کرمان را تسلیت گفتند.

– پس از گزارش رئیس سازمان از ابلاغ تعرفه سال 98 از سوی هیات چهارنفره مقرر گردید تعرفه جدید از تاریخ 26/بهمن ماه/98 اعمال شود.

– هیات مدیره مصوب نمود که کارهای ثبت شده قبلی تا تاریخ 22/اسفندماه/98 به مرحله کنترل نهایی می رسند براساس تعرفه قدیم و در غیر اینصورت بر پایه تعرفه جدید محاسبه گردند.

– مقرر شد برای نظارت پروژه ساختمان کوی پیروزی از بین شرکت های حقوقی مشمول تبصره 4 ماده 11 مشاور انتخاب شود.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=26129

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.