مناقصات سازمان

آگهی مناقصه خرید تجهیزات آتش نشانی ساختمان در حال احداث سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان

اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی

فراخوان مناقصه عمومی

فراخوان مناقصه عمومی احداث اسکلت بتنی ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان – دفتر نمایندگی دزفول

سازمان نظام مهندسی

تمدید مناقصه اجرای رمپ ساختمان اداری ساختمان کوی پیروزی

سازمان نظام مهندسی

تمدید مناقصه اجرای لوله کشی سیستم آتش نشانی ساختمان کوی پیروزی

سازمان نظام مهندسی

آگهی مناقصه خرید میلگرد ساختمان در حال  ساخت سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان

سازمان نظام مهندسی

آگهی مناقصه خرید تجهیزات آتش نشانی ساختمان در حال احداث سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان

سازمان نظام مهندسی

آگهی مناقصه خرید سیم و لوله برق ساختمان در حال احداث سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان

سازمان نظام مهندسی

فراخوان مناقصه عمومی اجرای لوله کشی سیستم آتش نشانی

سازمان نظام مهندسی

فراخوان مناقصه عمومی اجرای رمپ ساختمان اداری

سازمان نظام مهندسی

فراخوان اسناد ارزیابی کیفی مناقصه عمومی پیمانکاران  انجام کارهای تاسیسات برقی ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان

سازمان نظام مهندسی

تمدید مهلت فراخوان مناقصه عمومی اجرای فنداسیون ساختمان دفتر نمایندگی دزفول

سازمان نظام مهندسی

فراخوان مناقصه عمومی خرید اسکلت فلزی سالن های ورزشی و آمفی تئاتر ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان  

سازمان نظام مهندسی

دعوتنامه فراخوان مناقصه عمومی اصلاحیه خرید اسکلت فلزی سالن های ورزشی و آمفی تئاتر ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

اطلاعیه

سازمان نظام مهندسی

دعوتنامه فراخوان مناقصه عمومی ساخت و اجرای اسکلت فلزی سالن های ورزشی و آمفی تئاتر ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

سازمان نظام مهندسی

فراخوان مناقصه عمومی اجرای  فنداسیون ساختمان دفتر نمایندگی دزفول

سازمان نظام مهندسی

اطلاعیه

سازمان نظام مهندسی

اطلاعیه


دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.