مناقصات سازمان

سازمان نظام مهندسی

فراخوان مناقصه عمومی اجرای لوله کشی سیستم اطفاء حریق و سیستم تهویه مطبوع ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان 

سازمان نظام مهندسی

فراخوان مناقصه عمومی خرید اتصالات سیستم تهویه مطبوع ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

فراخوان مناقصه عمومی ساخت و تحویل تابلوهای برق فشار متوسط ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان

فراخوان مناقصه عمومی اجرای ساختمان اتاق برق و اتاق دیزل ژنراتور سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

فراخوان تجدید و اصلاح مناقصه عمومی اجرای عملیات تاسیسات برقی ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان 

فراخوان مناقصه عمومی خرید سینی کابل و متعلقات برق ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

فراخوان مناقصه عمومی اجرای عملیات تاسیسات برقی ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان 

فراخوان مناقصه عمومی خرید تجهیزات آتش نشانی ساختمان در حال احداث سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان 

فراخوان مناقصه عمومی اجرای بخشی از عملیات نمای ساختمان با آجر پلاک دوغابی به ابعاد ۷*۳۱سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان 

آگهی مناقصه خرید تجهیزات آتش نشانی ساختمان در حال احداث سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان

اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی

فراخوان مناقصه عمومی

فراخوان مناقصه عمومی احداث اسکلت بتنی ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان – دفتر نمایندگی دزفول

سازمان نظام مهندسی

تمدید مناقصه اجرای رمپ ساختمان اداری ساختمان کوی پیروزی

سازمان نظام مهندسی

تمدید مناقصه اجرای لوله کشی سیستم آتش نشانی ساختمان کوی پیروزی

سازمان نظام مهندسی

آگهی مناقصه خرید میلگرد ساختمان در حال  ساخت سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان

سازمان نظام مهندسی

آگهی مناقصه خرید تجهیزات آتش نشانی ساختمان در حال احداث سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان

سازمان نظام مهندسی

آگهی مناقصه خرید سیم و لوله برق ساختمان در حال احداث سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان

سازمان نظام مهندسی

فراخوان مناقصه عمومی اجرای لوله کشی سیستم آتش نشانی

سازمان نظام مهندسی

فراخوان مناقصه عمومی اجرای رمپ ساختمان اداری


دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.