سازمان نظام مهندسی

مکاتبات در خصوص اصلاحات مباحث مقررات ملی ساختمان

کمتر از یک دقیقه101

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان در مکاتبه ای با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان منضم به مکاتبات وزارت متبوع، در خصوص لزوم اطلاع رسانی اصلاحیه بند 9-22-11-1-ب ویرایش پنجم مبحث نهم (1399) و اصلاحیه بند 14-2-4-3 ویرایش سوم مبحث چهاردهم (1396) و الحاقیه بند 17-7-3-6 و حذف تبصره بند 17-7-5-7 ویرایش مبحث هفدهم (1389) مقررات ملی ساختمان تاکید کرد.

تصویر مکاتبات در ادامه می آید:

مکاتبات

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=29588

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.