مکاتبات مجریان ذیصلاح

کمتر از یک دقیقه2.0K

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، مکاتبات رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس و رئیس سازمان نظام مهندسی استان خوزستان با مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور در خصوص مجریان ذیصلاح در ادامه می آید:

مکاتبه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان

مکاتبه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مکاتبه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=25752

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.