سازمان نظام مهندسی

مکاتبه مهندس خرم با معاون حقوقی رئیس جمهور

کمتر از یک دقیقه71

مهندس خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در مکاتبه ای با معاون حقوقی رئیس جمهور درخواست استفاده از ظرفیت بالای کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان در موضوع ماده 27 قانون با توجه به تخصص مضاعف آنان در ارجاع امر کارشناسی توسط دستگاه های اجرایی مطرح کرد.

تصویر مکاتبه در ادامه می آید:

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=29300

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.