سازمان نظام مهندسی

نظرخواهی در خصوص شرح خدمات مهندسی رشته های هفتگانه مهندسی ساختمان

کمتر از یک دقیقه210

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در مکاتبه ای با نظام مهندسی ساختمان استان ها با اشاره به مکاتبه شماره 156896/430 مورخ 99/11/18 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، به نظرخواهی از اعضا در خصوص فایل پیش نویس شرح خدمات مهندسی رشته های هفتگانه مهندسی ساختمان اشاره کرد.

اعضای محترم سازمان می توانند پس از مطالعه دقیق، نظرات تکمیلی یا اصلاحی ومستندخودرا جهت جمع بندی نهایی حداکثر تا تاریخ ۲۷ بهمن به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.

سازمان نظام مهندسی
سازمان نظام مهندسی

فایل پیش نویس شرح خدمات مهندسی رشته های هفتگانه مهندسی ساختمان

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=29469

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.