سازمان نظام مهندسی

نظرسنجی چهار ماهه ابتدایی سال ۹۹ از اعضای محترم سازمان آغاز شد.

کمتر از 30 ثانیه1.3K

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان ، با هدف کسب نظر از اعضای محترم در خصوص هرچه بهتر نمودن نحوه ارائه خدمات سازمان و همچنین آگاهی یافتن از میزان رضایت ایشان از عملکرد واحدهای مختلف سازمانی ، با در نظر داشتن اصل تلاش جهت ارائه خدمات آگاهانه و مطلوب تر به ایشان ، نظرسنجی ۴ ماهه ابتدایی سال ۹۹ در کارتابل مهندسی درج شده است.
امید است اعضای محترم با دقت معمول نسبت به ثبت و انعکاس نظرات خود اقدام نموده و ما را در این مسیر یاری رسانند.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=28086

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.