سازمان نظام مهندسی

نیازسنجی دوره های آموزشی سال ۱۴۰۰ آغاز شد

کمتر از یک دقیقه2.6K

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، واحد آموزش و پژوهش سازمان در راستای نیازسنجی آموزش دوره های تخصصی در بخش طراحی و محاسبات، نظارت و اجرا طبق روال سال های گذشته به منظور مشارکت اعضا نیازسنجی دوره آموزشی نوبت اول در سال ۱۴۰۰ را به اجرا می گذارد. لذا از اعضای محترم دعوت می شود در این نظر سنجی مشارکت نمایند.

اطلاعات درخواستی جنابعالی فقط در راستای سوابق آموزشی و برنامه ریزی انجام می گردد. این نیاز سنجی آموزشی تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ادامه دارد.


    لینک کوتاه
    https://www.khzceo.ir/?p=29918

    دیدگاه ها بسته شده اند.

    دیدگاه ها بسته شده اند.