ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ابلاغ شد

کمتر از یک دقیقه2.2K

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان، ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان «طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه» که مراحل تهیه، تدوین و تصویب را در وزارت راه و شهرسازی گذرانده است ، به سازمان های نظام مهندسی ساختمان ابلاغ شد.
مدیر کل راه و شهرسازی استان خوزستان در مکاتبه ای با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان از ابلاغ این ویرایش خبر داد.
در این مکاتبه آمده است:
به پیوست نامه شماره13885/100/02 مورخ 99/02/20 وزارت متبوع در خصوص ابلاغ ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان «طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه» ارسال می گردد. شایان ذکر است زمان انقضای ویرایش سال 1392 این مبحث شش ماه بعد از تاریخ ابلاغ نامه یاد شده خواهد بود .
تصویر مکاتبات فوق در ادامه می آید:

 

 

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=27844

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.