پروانه اشتغال بکار مهندسان شاغل در نظام مهندسی مسدود می شود

کمتر از 30 ثانیه474

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، رئیس سازمان در مکاتبه ای با مدیر امور خدمات مهندسی از این واحد خواست که نسبت به مسدود نمودن پروانه اشتغال بکار شاغلین در نظام مهندسی اقدام نمایند.

در نامه مهندس کمال دویده آمده است:

در راستای رعایت ضوابط و مقررات جاری در سازمان نسبت به مسدود نمودن پروانه اشتغال به کار اعضای محترم هیات مدیره استان خوزستان، هیات رئیسه دفاتر نمایندگی، اعضای محترم شورای انتظامی، بازرسان و پرسنل شاغل در سازمان اقدام لازم صورت پذیرد.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=20408

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.