گزارش آماری و تحلیلی فعالیت های سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان مربوط به سال ۱۳۹۸ منتشر شد

کمتر از یک دقیقه1.7K

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان و به نقل از ریاست محترم سازمان ، گزارش آماری و تحلیلی فعالیت های سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان مربوط  به سال ۹۸ ، با هدف مستندسازی فعالیت های انجام شده در بخش های مختلف و ارائه آمار تحلیلی از وضعیت سازمان از زوایای مختلف تهیه شده و از طریق لینک زیر ، در اختیار اعضای سازمان قرار گرفته است.

امید است این اثر بتواند نقشی هرچند کوچک در دستیابی سازمان به یکی از عالیترین اهداف خود، یعنی شفاف سازی در عملکرد سازمان بر عهده داشته باشد و زمینه ی اشراف اعضای محترم به امور انجام گرفته را فراهم نماید.قابل توجه است گزارشی که در اختیار شما عزیزان محترم قرار دارد شرحی از ماحصل تلاش اعضای محترم هیات مدیره ، مدیران خدوم استان و همچنین کادر پرسنلی زحمتکش سازمان در سال ۹۸  می باشد.

 

گزارش آماری و تحلیلی فعالیت های سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان مربوط به سال ۱۳۹۸

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=27720

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.