اهم مصوبات جلسه مورخ (۴/تیرماه/۱۴۰۲)

کمتر از 30 ثانیه726

در خصوص گودبرداری و با توجه به صورتجلسه مورخ ۲۴/۰۳/۱۴۰۲ کمیسیون تخصصی عمران مقرر گردید:

الف- نسبت به اجرای دستورالعمل اجرای گودبرداری با اطلاع رسانی در سایت تاکید گردید.

ب- جلسه مشترکی با حضور اعضاء در محل پروژه انجام شود (موضوع ماده ۳ دستورالعمل گودبرداری ساختمان)

ج- در خصوص بهسازی سازه ها در جلسه ای بصورت کامل توسط کمیسیون تخصصی در هیات مدیره طرح شود.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=35733

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.