نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان

کمتر از 30 ثانیه360

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان جهت بهره برداری بهینه اعضا، در ذیل می آید:

نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در نظام مهندسی

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=25445

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.