اطلاعیه قابل توجه شرکت کنندگان آزمون شهریور ۱۴۰۱

01:171.1K

بر اساس بخشنامه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی در خصوصی شرکت کنندگان آزمون شهریور ۱۴۰۱ که با دریافت نمره ۴۸و ۴۹ الزام به گذراندن دوره های آموزشی شده اند.به اطلاع می رساند که جهت شرکت در دوره آموزشی منجر به دریافت  قبولی پایه ۳ حرفه ای نظام مهندسی به آدرس www.khzceo.ir  پرتال آموزشی و انتخاب دوره های آموزشی منجر به ارتقاء پایه ۳ مطابق با رشته و صلاحیت آموزشی عمل نمائید.

  • دریافت کنندگان نمره ۴۸ با شرکت در دو دوره آموزشی منجر به ارتقاء پایه ۳ مطابق با رشته و صلاحیت آموزشی پذیرفته شده آزمون اقدام نمائید.
  • دریافت کنندگان نمره ۴۹ با شرکت در یک دوره آموزشی منجر به ارتقاء پایه ۳ مطابق با رشته و صلاحیت آموزشی پذیرفته شده آزمون اقدام نمائید.

توجه: دوره های HSE ( با کد های ۸۱۸،۸۲۲ و ۷-۸۱۱) برای جبران کسری نمره قابل قبول نیست.

  • صلاحیت اجراء پس از سپری نمودن دوره آموزشی کسری نمره ملزم به گذراندن دوره های آموزشی ورود به حرفه صلاحیت اجراء (۷۶) ساعت و دوره HSE می باشد.

 

*تاریخ شروع فرایند ثبت نام در سایت، پایان تایم اداری ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ می باشد*

 

واحد آموزش و ترویج  مقررات ملی ساختمان

 

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=34908

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.