سازمان نظام مهندسی

سمینار آموزشی روش های اسقاط مسئولیت های مهندسان ناظر و اصول گزارش نویسی با نگاهی به فاجعه متروپل(دزفول)

کمتر از 30 ثانیه806

واحد آموزش نظام مهندسی ساختمان خوزستان در نظر دارد سمینار آموزشی روش های اسقاط مسئولیت های مهندسان ناظر و اصول گزارش نویسی با نگاهی به فاجعه متروپل را ساعت ۱۰ الی ۱۴ روز جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ به صورت حضوری در شهرستان دزفول برگزار نماید.

عنوان سمینار: روش های اسقاط مسئولیت های مهندسان ناظر و اصول گزارش نویسی با نگاهی به فاجعه متروپل

مدرسین: دکتر واهبی و مهندس طباطبایی

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

مدت زمان: ۴ ساعت

 

لینک ثبت نام: کلیک کنید

 

آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمان

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=35040

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.