دسته : اطلاع رسانی

فراخوان دعوت از مجریان و سازندگان مسکن و ساختمان حقیقی و حقوقی استان خوزستان دارنده پروانه اشتغال به کار اجرا

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان قصد دارد تا اجرای سازه و دیوارچینی پروژه ساختمان دفتر نمایندگی شهرستان دزفول را به مجریان و سازندگان مسکن و ساختمان حقیقی و حقوقی...

01:005
سازمان نظام مهندسی

اعضای هیات اجرایی و نظارت هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان در مکاتبه ای با ریاست این سازمان اعضای هیات اجرایی و نظارت هشتمین دوره انتخابات هیات...

01:09
سازمان نظام مهندسی

دویده: لزوم کاهش تعداد طبقات ساختمان هاي مشمول طرح مجري ذيصلاح به 7 طبقه

        جلسه امور مجریان ذیصلاح با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، جمعي از مجريان و اعضاي هيات ریيسه انجمن سازندگان مسکن و ساختمان خوزستان، مدیر...

02:09