لزوم ارائه خدمات پدافند غیر عامل در طراحی ساختمان توسط مهندس شهرساز

سازمان نظام مهندسیبه گزارش روابط عمومی سازمان استان خوزستان ، در پی فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری و اعلام و ابلاغ مصوبه پنجمین جلسه سال ۱۴۰۱ هیات ۴ نفره استان خوزستان مورخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۱ و لزوم استفاده از خدمات مهندسان شهرساز در رعایت ملاحظات پدافند غیر عامل ، کلیه ساختمان های گروه ( د ) که از تاریخ ۰۱/۰۴/۱۴۰۲ و ساختمان های گروه ( ج ) که از تاریخ ۱۵/۰۵/۱۴۰۲ در سامانه سازمان استان ثبت می شوند ، مشمول ارائه خدمات پدافند غیر عامل توسط مهندسان شهرساز دارای صلاحیت می باشند.
فرایند کلی گردش کار خدمات تهیه طرح های پدافند غیرعامل به شرح ذیل است:
– ثبت نام و تکمیل اطلاعات و ارسال درخواست توسط مالکین و صاحب کاران در سامانه پذیرش.
– انتخاب مهندس شهرساز ذیصلاح توسط مالکین و صاحب کاران.
– تهیه طرح و گزارش مورد نیاز توسط مهندس شهرساز.
– بررسی و کنترل طرح و گزارش توسط کانتر شهرسازی.
– ارسال گزارش همراه سایر اسناد و مدارک و نقشه ها به مرجع صدور پروانه.

 

لینک پنجمین جلسه هیات چهار نفره استان خوزستان
لینک فرم ها و مستندات و چک لیست ها
لینک تعرفه خدمات شهرسازی

 

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=35217

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.