اهم مصوبات جلسه فوق العاده مورخ (۱/آذر ماه/۱۴۰۲)

کمتر از یک دقیقه346

براساس صورتجلسات شماره ۳۱۸۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ و ۳۱۸۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ کمیته های ساختمان کوی پیروزی و دزفول هیات مدیره با خرید آجر نمای ساختمانهای در حال ساخت سازمان از یکی از کارخانه های شرکت آجر نسوز فخاری نیا – شرکت آجر نسوز ادیب گستر سپاهان و شرکت یکتای زاینده رود بصورت ترک تشریفات موافقت نمودند.

موافقت گردید جهت هماهنگی امور و نماینده هیات مدیره در پروژه های در حال ساخت ساختمان کوی پیروزی و دفتر نمایندگی دزفول، آقایان خواجوی بعنوان نماینده هیات مدیره در پروژه کوی پیروزی و آقای ژاله نماینده هیات مدیره در پروژه دفتر نمایندگی دزفول تعیین گردیدند.

در خصوص تعدیل تعرفه تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان ها مابه التفاوت حق الزحمه فعلی و محاسبه شده براساس نامه شماره ۵۰۲۵۲/ش م مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ شورای مرکزی طی دو مرحله، مرحله اول در ۱۵ آذرماه ۱۴۰۲ و مرحله دوم همزمان با ابلاغ هزینه ساخت و ساز سال ۱۴۰۳ اعمال گردد.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=38214

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.