مهندس کمال دویده، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، در پیامی ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر را تبریک گفت. در این پیام آمده است: سیزدهم رجب خجسته زادروز...