اهم مصوبات جلسه فوق العاده مورخ (۱۰/دی ماه/۱۴۰۲)

کمتر از 30 ثانیه444

در خصوص آماده سازی جهت تحویل به پیمانکار دیوارهای وال اسپید ساختمان اداری دزفول با توجه به عدم وجود مشاور، با توجه به تائید آقای مهندس ژاله نماینده هیات مدیره در پروژه دزفول، هیات مدیره جهت انجام موارد مرتبط با افزایش رقم پروژه تا سقف ۲۵% قرارداد منعقده موافقت و پرداخت آنرا به هیات رئیسه تفویض نمود.

با خروج یکی از اعضای هیات مدیره جلسه از حد نصاب خارج و از رسمیت افتاد لذا جلسه در ساعت ۱۶ و ۴۰ دقیقه خاتمه یافت.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=38228

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.