اهم مصوبات جلسه فوق العاده مورخ (۱۲/شهریور ماه/۱۴۰۲)

01:41513

در خصوص ساختمان کوی پیروزی، موضوع بررسی اسناد مناقصه بخشی از عملیات سفت کاری (هبلکس) آقای عبدالمجید خدابخشی با مبلغ پیشنهادی ۱۰.۴۹۷.۳۸۰.۰۰۰ ریال (ده میلیارد و چهارصد و نود و هفت میلیون و سیصد و هشتاد هزار ریال) وفق صورتجلسه کمیسیون معاملات سازمان  و تصویب هیات مدیره برنده مناقصه اعلام می گردد.

در خصوص ساختمان کوی پیروزی، موضوع مناقصه اجرای اسکلت بتنی ساختمان رختکن کوی پیروزی آقای دلاور بهمنی با مبلغ پیشنهادی ۶.۷۷۵.۹۰۰.۰۰۰ ریال (شش میلیارد و هفتصد و هفتاد و پنج میلیون و نهصد هزار ریال) وفق صورتجلسه کمیسیون معاملات سازمان  و تصویب هیات مدیره برنده مناقصه اعلام می گردد.

در خصوص ساختمان کوی پیروزی، موضوع مناقصه اجرای قسمتی از سنگ نمای ساختمان اداری کوی پیروزی بصورت آقای محسن دهیوری با مبلغ پیشنهادی ۹.۳۲۵.۴۰۰.۰۰۰ ریال (نه میلیارد و سیصد و بیست و پنج میلیون و چهارصد هزار ریال) وفق صورتجلسه کمیسیون معاملات سازمان  و تصویب هیات مدیره برنده مناقصه اعلام می گردد.

گزارش کمیسیون تخصصی نقشه برداری در خصوص دستورالعمل تهیه نقشه وضعیت موجود املاک قبل از صدور فرم تهیه نقشه توسط آقای مهندس انصاری مطرح و مشروط به ارائه جزییات لازم و هماهنگی با شهرداری با کلیات طرح موافقت گردید.

در خصوص درخواست مدیر امور اداری مبنی بر افزایش وام ضروری از بیست میلیون تومان به سی میلیون تومان مشروط به رعایت کامل و دقیق آئین نامه اعطای وام پرسنل موافقت بعمل آمد.

در خصوص درخواست دفتر نمایندگی گتوند با موضوع خرید مصالح ساختمانی (به میزان ده میلیارد ریال) مطرح مشروط به رعایت نظام نامه مالی – معاملاتی با درخواست  نامبرده موافقت بعمل آمد.

در خصوص استعفای آقای مهندس محمد دیده بان مطرح و با موضوع موافقت بعمل آمد.

 

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=36702

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.