اهم مصوبات جلسه فوق العاده مورخ (۱۷/دی ماه/۱۴۰۲)

کمتر از 30 ثانیه466

جلسه هیات مدیره در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ تشکیل گردید و به دلیل عدم حضور تعدادی از اعضای هیات مدیره، جلسه رسمیت نیافت و اعضای حاضر با انتظار کافی در ساعت ۱۶/۴۵ جلسه را خاتمه دادند.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=38230

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.