اهم مصوبات جلسه فوق العاده مورخ (۱۹/آذر ماه/۱۴۰۲)

کمتر از 30 ثانیه353

در نطق پیش از دستور موضوع اجرایی شدن نظام نامه ارجاع کار نظارت (مصوبه بند دو صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴) هیات مدیره محترم، توسط آقای مهندس عبداله پور مطرح و مقرر گردید چنانچه اعضای هیات مدیره نظری دارند به هیات رئیسه ارائه نموده و هیات رئیسه (با توجه به ابهامات مطرح شده) جهت اجرایی شدن مصوبه از ابتدای دی ماه تفویض اختیار گردید. ضمناً تا ابتدای دی ماه کارها به روال قبل ارجاع گردد.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=38222

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.