اهم مصوبات جلسه فوق العاده مورخ (۲۸/آبان ماه/۱۴۰۲)

01:15403

در نطق پیش از دستور، ریاست سازمان از هیات رئیسه و هیات مدیره سازمان در طول سال دوم تشکر نمود و نسبت به ارائه عملکرد هیات مدیره در دو سال گذشته توضیحاتی ارائه دادند.

به نمایندگی از مدیر کل محترم راه و شهرسازی آقای مهندس آذرسا معاونت محترم مسکن و آقای مهندس رحمتی ریاست محترم اداره نظام مهندسی راه و شهرسازی در جلسه با حضور کلیه اعضای هیات مدیره آقای دکتر درخشان فر بازرس محترم سازمان شرکت نموده و ناظر بر فرآیند انتخابات هیات رئیسه سال سوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بودند:

برای سمت ریاست سازمان آقایان کورش خواجوی و مظفر ساعد کاندیدا شدند.

آقای کورش خواجوی – ۴ رای (چهار رای)

آقای مظفر ساعد – ۹ رای (نه رای) بعنوان ریاست سازمان برای سال سوم

برای سمت نایب رئیس اول : آقای مهندس مومنی و آقای مهندس عبداله پور کاندیدا شدند.

-آقای مهندس عبداله پور با تعداد ۸ رای بعنوان نایب رئیس اول انتخاب شدند.

آقای مهندس مومنی با تعداد ۵ رای

برای سمت نایب رئیس دوم : آقای مهندس واهبی کاندیدا شدند.

آقای مهندس واهبی با تعداد ۱۱ رای بعنوان نایب رئیس دوم انتخاب شدند.

برای سمت دبیر هیات رئیسه : آقای مهندس رشیدی پور کاندیدا شدند.

آقای مهندس رشیدی پور با تعداد ۱۱ رای بعنوان دبیر هیات مدیره انتخاب شدند.

با پیشنهاد هیات رئیسه آقای مهندس بدیعی فر بعنوان کاندیدای خزانه داری سازمان مطرح که با ۹ رای (نه رای) انتخاب شدند.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=38211

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.