اهم مصوبات جلسه فوق العاده مورخ (۳/دی ماه/۱۴۰۲)

02:00473

درخواست مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ مسئول رفاه سازمان در خصوص مناقصه بیمه مسئولیت مطرح و هیات مدیره به هیات رئیسه تفویض نمود با رعایت نظام نامه مالی معاملات در خصوص بیمه مسئولیت مدنی اقدام به برگزاری مناقصه نماید.

در خصوص برگزاری مجمع عمومی سالیانه ۱۴۰۲ به جلسه تنفس موکول گردید که مقرر شد با توجه به برگزاری دو جلسه در نوبت دوم به اعضایی که در مجمع شرکت نموده اند برای هر جلسه یک امتیاز و برای دو جلسه دو امتیاز در کارتابل آنها در نظر گرفته شود و تا شش ماه اعتبار دارد.

در نطق پیش از دستور در خصوص برگزاری همایش ملی جایگاه شهرسازان در فرآیند ساخت و ساز شهری، توسط مهندس رشیدی پور توضیحاتی مطرح گردید و پیشنهاد شد برای آشنایی مهندسان رشته های معماری، نقشه برداری و عمران با نحوه فعالیت شهرسازان، جهت شرکت هر یک از مهندسان رشته های سه گانه مذکور جهت ثبت نام و حضور در دوره دو روزه بصورت غیر حضوری با اعطای دو امتیاز در کارتابل نظارت آنها با اعتبار شش ماهه با اکثریت آراء موافقت بعمل آمد.

با توجه به نامه شماره ۳۷۴۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ مشاور افق دانش ثریا در خصوص خرید لوله داربستی سایز یک و یک/ دوم اینچ ۱۷ کیلویی یک هزار شاخه مطرح و مقرر گردید با توجه به مصوبه قبلی هیات مدیره از کارخانه خریداری گردد.

با توجه به نامه شماره ۳۵۲۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ شرکت مشاور افق دانش ثریا مشاور پروژه کوی پیروزی در خصوص پیشنهاد خرید سینی کابل و متعلقات مربوطه بصورت مناقصه عمومی خریداری گردند. هیات مدیره با برگزاری مناقصه عمومی موافقت می نماید.

با توجه به گزارش مشاور و مصوبه قبلی هیات مدیره مبنی بر خرید از کارخانه با توجه به  کشف  قیمت های صورت گرفته توسط مشاور پروژه طی نامه شماره ۳۷۶۳۳، مقرر شد نماینده مدیر پیمان به همراه یکی از نماینده مشاور و نماینده هیات رئیسه با کارخانه هایی که پائین ترین قیمت را داشته اند وارد مذاکره قرار گیرند و چنانچه از نظر کیفی مورد تائید قرار گیرند از شرکتهای افق البرز و شرکت زرکابل کرمان و شرکت سیم و کابل آریان ابهر که به ترتیب کمترین قیمت را داشته اند یکی از آنها را انتخاب نمایند.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=38226

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.