اهم مصوبات جلسه فوق العاده مورخ (۹/بهمن ماه/۱۴۰۱)

کمتر از 30 ثانیه1.1K

-در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه مسئولیت مدنی به بیمه رازی مطرح و مقرر گردید با توجه به مکاتبات انجام شده، اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه پرداخت به هیات رئیسه تفویض گردید (با نظر مشاور امور بیمه و مسئول بیمه سازمان)

-موضوع توافق نامه چهار جانبه با شهرداری و اداره ثبت اسناد مطرح و هیات مدیره مصوب نمود اختیار جهت تنظیم تفاهم نامه به هیات رئیسه به علاوه آقایان مهندس غلامی و مهندس انصاری تفویض گردد.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=34904

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.