سازمان نظام مهندسی

اهم مصوبات جلسه مورخ (۰۶/آذر ماه/۱۴۰۱)

کمتر از یک دقیقه1.0K

* نامه شماره ۵۳۳/۳۴۰۹/۱۴۰۱ مورخ ۰۲/۰۹/۱۴۰۱ بیمه ایران در خصوص فسخ و اصلاحات و مغایرتهای قرارداد بیمه ، مقرر گردید هیات رئیسه با بررسی مغایرتها و مکاتبات انجام شده پیشنهادات لازم را جهت ارائه به هیات مدیره در جلسه آتی چهارشنبه ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ بصورت فوق العاده مطرح گردد.

* پیشنهاد مورخ ۰۵/۰۹/۱۴۰۱ کمیسیون معاملات ترک تشریفات خرید سقف ساندویچ پنل ساختمان کوی پیروزی که با شماره ۵۰۳۴- م – ۱۴۰۱ مورخ ۱۸/۰۸/۱۴۰۱ با شماره ۳۰۸۱۱ مورخ ۰۵/۰۹/۱۴۰۱ در کمیته اجرایی ساختمان کوی پیروزی بررسی شد، مطرح و مصوب گردید با رعایت صرفه و صلاح سازمان با شرکت ماموت بصورت ترک تشریفات خرید انجام شود.

* درخواست شماره ۳۰۸۳۹ مورخ ۰۵/۰۹/۱۴۰۱ سرپرست واحد عضویت و پروانه اشتغال در جلسه مطرح و با توجه به استعفای برخی از پرسنل واحد عضویت و پروانه اشتغال با جذب سه نفر مطابق نظامنامه استخدامی برای واحدهای سازمان موافقت بعمل آمد.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=34714

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.