اهم مصوبات جلسه مورخ (۱۰/اردیبهشت ماه/۱۴۰۲)

کمتر از یک دقیقه1.4K

در خصوص تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۲ با توجه به نامه شماره ۴۸۲۵۹/ش م مورخ ۰۴/۰۲/۱۴۰۲ ریاست محترم شورای مرکزی نظام مهندسی کشور  با توجه به اینکه تاکنون شاخص های تعدیل شش ماهه دوم ۱۴۰۱ اعلام نشده، جدول حق الزحمه  بصورت علی الحساب تا زمان اعمال و ابلاغ هزینه ساخت و ساز بر مبنای شاخص های سه ماهه چهارم ۱۴۰۱ تعرفه رشته های چهارگانه بر مبنای هزینه ساخت و سازهای جدول اعلامی مصوب و زمانبندی اجرایی موضوع به هیات رئیسه تفویض گزدید.

هیات مدیره به هیات رئیسه تفویض نمود ، تمام مصوبات قبلی هیات چهار نفره (بجز بحث تعرفه) که تا پایان سال ۱۴۰۱ مهلت داشته اند  از هیات چهار نفره برای سال ۱۴۰۲ درخواست پیگیری و تمدید شود.

 

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=35101

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.