اهم مصوبات جلسه مورخ (۸/مردادماه/۱۴۰۲)

01:03802

هیات مدیره  به اتفاق آراء موافقت و مقرر نمود اقدامات لازم برای شروع برگزاری مجمع فوق العاده با پیگیری و برنامه ریزی هیات رئیسه و خزانه دار بعمل آید.

هیات مدیره در خصوص مشمولیت انتخاب مجری برای ساختمانهای گروه (ب)، پیرو مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ موافقت و مقرر نمود (به اتفاق آراء) شهرستان دزفول نیز می تواند از ظرفیت مصوبه فوق استفاده نماید.

در خصوص پروژه کوی پیروزی،هیات مدیره با موضوع برگزاری مناقصه اجرای بخشی از عملیات سفت کاری (هبلکس) سوله های ساختمان کوی پیروزی بصورت مناقصه محدود از بین اشخاص حقیقی و حقوقی  وفق بند یک ماده ۲۸ و ماده ۴۱ نظام نامه مالی و معاملاتی موافقت نمود.

در خصوص پروژه کوی پیروزی ، هیات مدیره با موضوع برگزاری مناقصه اجرای بخش از عملیات نمای ساختمان کوی پیروزی بصورت محدود از بین اشخاص حقیقی و حقوقی  وفق بند یک ماده ۲۸ و ماده ۴۱ نظام نامه مالی و معاملاتی موافقت نمود.

در خصوص پروژه کوی پیروزی هیات مدیره با موضوع اسکلت بتنی ساختمان رختکن کوی پیروزی بصورت مناقصه محدود از بین اشخاص حقیقی و حقوقی موافقت نمود.

وفق بند یک ماده ۲۸ و ماده ۴۱ نظام نامه مالی و معاملاتی موافقت نمود.

در خصوص کمیسیونهای تخصصی برای کمیسیون ترافیک : آقای رضا اسکندری مکوند و حسن خسروی پور و امیرعباس بوستانی فرد، برای رشته عمران آقای رشید نورانی جایگزین آقای زائرسلیمانی گردیدند، رشته برق نفرات سابق تمدید می شود.

رشته شهرسازی آقایان مهراب فلسفی و صادق صادقی جایگزین آقایان خسرو طاهری باورصاد و کلاهچی می شوند، رشته مکانیک اعضای سابق تمدید گردیدند ، رشته معماری اعضای سابق تمدید گردیدند.

لینک کوتاه
https://www.khzceo.ir/?p=35860

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.